Ustaw przezroczystość:
Przezroczystość: 60%
Szybkość animacji:
100ms
 
 
05:00